Kontakta oss

08 50693203
kundservice@cmcmarkets.se

Företagsansökan

Steg 1

Om företaget

Steg 2

Information om primär kontakt

FöretagsinformationObligatoriskt fält
Information om primär kontaktObligatoriskt fält

"Primär kontakt" är den person som kommer att bli kontaktad av CMC Markets vid ev. villkorsförändringar eller viktiga meddelanden för kontot.

Godkänn ansökan

1. Jag förstår och godkänner att CMC Markets tillhandahåller kontot till företaget i enlighet med följande dokument som jag på företagets vägnar kommer att ta del av: Affärsvillkor; Sammanfattande Policy för Orderutförande; Riskvarning; Basfakta för investerare (KID); och Kostnadsinformation.

2. All information som lämnats till CMC Markets är korrekt och inte missvisande i något avseende. Jag och/eller bolaget kommer omedelbart att meddela CMC Markets i de fall lämnad information har ändrats eller upphört att vara sann eller korrekt.

3. Jag förstår och godkänner att CMC Markets kan kontakta mig eller någon Befullmäktigad Person via e-post, sms, post eller telefon i samband med kontoansökan för att säkerställa att bolaget och de Befullmäktigade Personerna är bekanta med CMC Markets tjänster eller för andra marknadsföringsändamål. Jag förstår även att bolaget och de Befullmäktigade Personerna kan avböja att ta del av information kring utbildningar och övrig marknadskommunikation när som helst genom att kontakta kundservice på telefon 08-50693203 eller genom att ändra i integritetsinställningarna på plattformen, i de fall bolaget redan har ett konto med CMC Markets. Jag förstår att vidare information om hur CMC Markets behandlar persondata framgår av CMC Markets Integritet-och säkerhetspolicy.