Säker sida

Information om dig
Kön
Använd endast bokstäver ur svenska alfabetet.
Använd endast bokstäver ur svenska alfabetet.
Födelsedatum
Ange ett giltigt födelsedatum
Du måste vara 18 år för att öppna ett CMC-konto.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Ange ditt personnummer
Gyldig til
Please enter a valid date.

Det här fältet kan bara innehålla alfanumeriska tecken och "-".
Ditt identifikationsnummer har löpt ut, var god ange ditt nya nummer.
Gyldig til
Please enter a valid date.
Mobilnummer
Vänligen ange ett giltigt nummer utan symboler och mellanslag.
Felaktigt telefonnummer
Felaktig e-postadress
The email address you entered is an invalid format or you have provided the first applicant's email address.
The email addresses do not match.
Ange lösenord

Du har ett konto sedan tidigare. Ange ditt lösenord. Har du glömt ditt lösenord?

An error has occurred, please contact customer services +44(0)20 7170 8200

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner för hur du återställer ditt lösenord. När lösenordet är återställt fyller du i det nedan.

Visa
Fel lösenord, försök igen.
Välj lösenord
Visa
 • Ditt lösenord måste innehålla minst 6 tecken
 • Innehålla minst en liten bokstav
 • Innehålla minst en siffra
 • Får inte vara samma som din e-postadress
 • Får inte innehålla ogiltiga tecken
 • Får inte vara ett vanligt förekommande lösenord

Något av fälten har inte fyllts i eller innehåller felaktig information.

Information om ditt medborgarskap samt skatterättslig hemvist.

Enligt US International Revenue Service är du att betrakta som en amerikansk medborgare ifall du:

 • är född i Förenta staterna,
 • är född i Puerto Rico, Guam eller Amerikanska Jungfruöarna,
 • har blivit amerikansk medborgare genom naturalisation, eller
 • har en förälder som är amerikansk medborgare.
Uppge ett giltigt personnummer ÅÅÅÅMMDDXXXX.

Något av fälten har inte fyllts i eller innehåller felaktig information.

Dina ekonomiska förutsättningar

Av regulatoriska skäl behöver vi uppgift om din anställning

Av regulatoriska skäl behöver vi uppgifter om din anställning. Vi kommer inte att kontakta din arbetsgivare.

Ange ditt företags/din firmas namn

Inkomstkällor (ange en/flera)

Vi kan inte öppna ett konto för dig baserat på din uppgift för inkomstkälla.


Säkerställ att informationen är korrekt

Vi kan inte öppna ett konto för dig baserat på din uppgift för inkomst och besparingar.


Säkerställ att informationen är korrekt
Kunskap och erfarenhet

CFD-handel lämpar sig inte för alla investerare. Vanligtvis används dessa produkter av investerare som har hög risktolerans och/eller önskar kortsiktig riskexponering mot olika finansiella produkter.

Vilka andra placeringar har du för tillfället? (markera ett/flera alternativ)

Under de senaste tre åren, hur många gånger har du handlat någon av följande produkter? (Där du själv har fattat investeringsbeslutet)

Aktier/obligationer

CFD/valutahandel

Andra hävstångsprodukter (tex bull & bear, turbowarranter, mini futures)

Har du erfarenhet eller andra meriter som är relevanta för förståelsen av produkterna? (markera ett/flera alternativ)

Passandebedömning


Baserat på information du har angett är vår bedömning att CFD-handel inte är lämpligt för dig. Vi rekommenderar att du överväger ifall du ska gå vidare med din ansökan. Stäng detta webbläsarfönster såvida du inte önskar att gå vidare med din ansökan.

CFDer är komplexa produkter som handlas med hävstång och innebär en hög risk för ditt kapital eftersom priserna kan röra sig snabbt mot dig. Det är möjligt att förlora mer än din initiala investering och du kan bli skyldig att göra ytterligare inbetalningar. Dessa produkter är inte lämpliga för alla investerare, säkerställ därför att du förstår riskerna innan du börja handla och sök oberoende rådgivning vid behov.

Om du efter att ha övervägt denna avrådan fortfarande önskar att fullgöra din ansökan, är vår rekommendation att du först bekantar dig med ett demokonto och vårt utbildningsmaterial som finns tillgängligt på vår webbplats. Investera enbart det du har råd att förlora.

Jag accepterar denna avrådan; dock så önskar jag gå vidare med att fullgöra min ansökan om konto. Jag intygar att jag är införstådd med riskerna förknippade med CFD handel och jag kommer att bekanta mig med demokontot och gå igenom utbildningsmaterialet innan jag börjar handlat på ett livekonto.

Baserat på dina svar i ansökningsformuläret krävs att du gör ett kunskapstest innan du kan börja handla med CFDer.

Passandebedömning

Baserat på den information du har gett oss under ansökningsprocessen avseende din kunskap, erfarenhet och finansiella ställning, är det vår bedömning att det är sannolikt att du inte till fullo förstår de risker och de potentiella finansiella kostnaderna som investeringar i Contracts for Difference ("CFDs") innebär. Därför är sådana investeringar inte är lämpliga för dig. Vi rekommenderar att du allvarligt överväger om du vill gå vidare med denna ansökan.

Om du efter att ha övervägt detta fortfarande vill investera i CFDs uppmanar vi dig att göra så endast efter det att du bekantat dig med ett demokonto som finns på vår plattform och vårt utbildningsmaterial samt tar del av vår Riskvarning för CFDs. Du bör eventuellt även söka oberoende rådgivning.

Tänk på att CFDs är hävstångsprodukter som innebär en hög risk för ditt kapital eftersom priserna kan röra sig snabbt mot dig. Det är möjligt att förlora mer än din initiala investering och du kan bli skyldig att göra ytterligare inbetalningar. Dessa produkter är inte lämpliga för alla investerare och du måste därför säkerställa att du förstår riskerna.

Om du fortfarande vill fortsätta med din ansökan, vänligen kryssa i ruta för att godkänna nedanstående försäkran. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om ansökningshandlingarna.

Jag intygar att jag i förväg kommer att bekanta mig med de relevanta produkterna, demokontot och utbildningsmaterialet och att jag endast fortsätter med ansökningsprocessen i det fall jag är bekväm med att göra så.

Stäng detta webbläsarfönster i det fall du inte önskar att gå vidare med din ansökan.

Riskinformation

Innan du investerar i CFDer bekräfta att:

Jag förstår att hela det investerade kapitalet kan utraderas när jag handlar med hävstångsprodukter. Det är mitt ansvar att övervaka mina positioner och hantera riskerna med handel genom att använda de riskhanteringsverktyg som är tillgängliga för mig, till exempel Stop Loss-order. Jag äger inte och har inte några rättigheter i de underliggande tillgångarna.

Jag förstår att marknadslikviditet och volatilitet kan påverka prissättning samt orderutförande.

Godkänn ansökan

1. Jag förstår och godkänner att CMC Markets tillhandahåller kontot till mig enligt följande dokument som jag kommer att ta del av: Affärsvillkor, Sammanfattande Policy för Orderutförande, Riskvarning, Basfakta för investerare (KID) och Kostnadsinformation.

2. Den information om mig själv som jag har försett CMC Markets med är riktigt och inte missvisande i något avseende. Jag kommer att meddela CMC Markets om den information som jag har uppgivit ändras eller upphör att vara sann eller korrekt.

3. Jag förstår och godkänner att CMC Markets kan kontakta mig via e-post, sms, post eller telefon i samband med min kontoansökan för att säkerställa att jag är bekant med CMC Markets tjänster eller för andra marknadsföringsändamål. Jag förstår även att jag kan avböja att ta del av information kring utbildningar och övrig marknadskommunikation när som helst genom att kontakta kundservice på telefon 08-50693203 eller genom att ändra i integritetsinställningarna på plattformen, i de fall jag redan har ett konto med CMC Markets. Jag förstår att vidare information om hur CMC Markets behandlar persondata framgår av CMC Markets Integritet-och säkerhetspolicy.

As you have not selected an acceptable accredited investor declaration we are unable to allow you to proceed with your application. Please review your application to ensure your lack of declaration is accurate.

Något av fälten har inte fyllts i eller innehåller felaktig information.

Varför CMC Markets?

 • En prisbelönt leverantör med närmare 30 års erfarenhet
 • Tillgång till tusentals marknader
 • Omfattande verktyg för riskhantering
 • Branschledande webbaserad plattform och grafpaket
 • Handla via vår kostnadsfria app för iPhone, iPad och Android™

Sekretess och säkerhet

 • Vi behandlar dina personuppgifter i enighet med Dataskyddsförordningen.
  Vill du veta mer om hur CMC Markets behandlar dina personuppgifter?
  Läs här

Trygg CFD-handel

 • Icke-professionella kunders medel placeras på klientmedelskonto segregerade från CMC Markets medel.
 • Investerarskydd genom Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om ditt konto eller vill du ha hjälp? Kontakta oss via e-post kundservice@cmcmarkets.se eller ring 08-506 932 03.